12 Guy Street, Sydney Mines, NS, B1V 2N6
MLS® # 202004890